Blog điểm lớp

👋 Có gì mới

Dùng thử ClassPoint miễn phí.

Tham gia cùng hơn 300.000 nhà giáo dục và chuyên gia khác, những người đã sử dụng ClassPoint để tăng mức độ tương tác của khán giả ngay trong PowerPoint.

👽 AI trong Lớp học

🥳 Thuyết trình

👩‍🏫 Quản lý lớp học

Ứng dụng tương tác sinh viên tốt nhất trong PowerPoint

Từ Kênh YouTube ClassPoint

📱 Công nghệ giáo dục

🎉 Tính năng

Tham gia cùng hơn 300.000 nhà giáo dục giống như nhà giáo dục của bạn, những người sử dụng ClassPoint để tăng cường sự tham gia của học sinh ngay trong PowerPoint